Ebook PTKT Technical analysis – The complete resource for financial market technicians PDF

Ebook PTKT Technical analysis – The complete resource for financial market technicians PDF
Ebook PTKT Technical analysis – The complete resource for financial market technicians PDF

Technical analysis – the complete resource for financial market technicians là cuốn sách hướng dẫn toàn diện, đáng tin cậy và khách quan đã được cập nhật đầy đủ để phản ánh những tiến triển của thị trường.

Quyển sách trong chương trình CMT (Chartered Technician Market) này đã giải thích một cách có hệ thống lý thuyết về phân tích kỹ thuật, đưa ra các bằng chứng học thuật cho cả việc ủng hộ và chống lại nó. Sử dụng hàng trăm ví dụ minh hoạ để phân tích của cả thị trường và cổ phiếu riêng lẻ, cộng thêm việc đưa ra các hệ thống đầu tư hoàn chỉnh và kế hoạch quản lý danh mục đầu tư. Quyển sách này đưa ra các báo cáo về các mẫu hình đã được kiểm chứng, các chỉ số động lượng, hiệu ứng theo mùa, dòng tiền, các chiến lược giảm thiểu rủi ro và nhiều vấn đề  khác.

Nhớ Click vào Học chứng khoán / Hợp tác đầu tư

để đăng ký với Mr. Ngọ – SĐT: 096.774.6668

Tải sách: TẠI ĐÂY

Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Tư vấn đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
Chat Zalo: TẠI ĐÂY

Đọc thêm:

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

error: Content is protected !!