Mây Ichimoku là gì? Sức mạnh của chỉ báo mây Ichimoku

Mây Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao, đóng vai trò là công cụ phân tích vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt. Chỉ báo này có thể được gọi là ” tất cả chỉ báo trong một”.

Mây Ichimoku chứa thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự, hướng và động lượng của xu hướng.

Mây Ichimoku là gì?

Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản, đã đưa ra chỉ báo này vào cuối những năm 1960.

Phương thức hoạt động của mây Ichimoku bao gồm xem xét nhiều mức trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Mây Ichimoku hữu ích nhất trong thị trường đang trong một xu hướng mạnh (lên hoặc xuống), trong khi nó không đáng tin cậy khi thị trường di chuyển theo chiều ngang.

Mây Ichimoku gồm mấy thành phần?

Mây Ichimoku là một chỉ báo có 5 thành phần chính.

Tenkan-Sen

Còn được gọi là dòng chuyển đổi. Nó được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 ngày qua rồi chia cho hai.

Banner-11-2023-Uy-thac-dau-tu-tu-van-chung-khoan

may-Ichimoku-tenken-sen

Đây là một chỉ số hàng đầu và di chuyển nhanh chóng với sự tăng hoặc giảm giá.

Khi giá cao hơn tenken thì xu hướng tăng và khi giá thấp hơn thì xu hướng giảm.

Kijun-sen

Được gọi là dòng tiêu chuẩn. Nó được tính bằng cách cộng mức cao nhất với mức thấp nhất trong 26 ngày qua chia cho hai.

Vì dòng này di chuyển chậm hơn tenken do số lượng chu kỳ lớn hơn, chúng ta có thể thấy độ phẳng ở một số khu vực. Độ phẳng này có thể được coi là hỗ trợ và kháng cự cho giá.

may-Ichimoku-kijun-sen

Nếu giá và tenken cao hơn kijun sen thì chúng ta có thể nói giá đang trong xu hướng tăng và nếu giá và tenken thấp hơn kijun sen thì chúng ta có thể nói giá đang trong xu hướng giảm.

Senkou span A

Được gọi là nhịp dẫn đầu A . Được tính bằng cách lấy điểm giữa của tenken và kijun.

sen-kou-span-a
Senkou Span A

Senkou Span A tạo thành phần đầu tiên của đám mây Kumo. Nếu giá cao hơn mức này, thì nó đóng vai trò là hỗ trợ và khi giá thấp hơn giá thì nó đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Senkou span B

Được gọi là nhịp dẫn đầu B. Chỉ số này được tính bằng cách lấy trung điểm của 56 ngày gần nhất.

senkou-span-B

Chikou span

Là một chỉ báo trễ và nó vẽ giá đóng cửa 26 ngày trở lại.

chikou-span

Trong khi giao dịch, nhịp chikou không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào của nến hoặc mây kumo và nó có thể tự do di chuyển theo bất kỳ hướng nào dù là xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

KUMO 

Kumo là tên tiếng Nhật của đám mây và nó là khu vực giữa Senkou A và Senkou B.

may-ichimoku
Mây Ichimoku

Nếu Senkou A ở trên Senkou B thì đó là kumo tăng và Nếu Senkou A ở dưới Senkou B thì đó là kumo giảm.

Cách sử dụng chỉ báo mây Ichimoku

Tiêu chí giao dịch cho xu hướng tăng

Để xác định xem giá có đang trong xu hướng tăng hay không, có một số tiêu chí chỉ báo đám mây Ichimoku nhất định mà người ta nên tuân theo:

Tiêu chí cho xu hướng tăng:

 • Giá phải cao hơn Tenken và Tenkun phải cao hơn kijun.
 • Cả Tenken và Kijun sẽ tăng lên cùng với giá cả.
 • Kijun không nên quá xa giá.
 • Kumo tương lai nên tăng
 • Giá phải trên kumo.

Ví dụ về cách giao dịch cổ phiếu khi nó đang trong xu hướng tăng bằng cách sử dụng chỉ báo đám mây ichimoku:

NĐT có thể thấy trong biểu đồ cho đến điểm A, giá nằm trong vùng hợp nhất và cũng không có thứ tự cụ thể của Tenken và Kijun vì vậy chúng ta nên tránh vùng này để giao dịch.

xu-huong-tang
Xu hướng tăng

Tại điểm A, Tenken nổi lên khỏi cụm, giá bắt đầu di chuyển lên trên nó, Kijun nằm dưới Tenken.

NĐT cũng có thể thấy rằng không có sự cản trở nào của các thanh giá hoặc các đám mây kumo để Chikou di chuyển lên.

Ngoài ra còn có một đám mây Bullish Kumo trong tương lai.

Khi tất cả các tiêu chí của xu hướng tăng được đáp ứng, NĐT có thể kỳ vọng giá sẽ di chuyển theo xu hướng tăng từ vùng hợp nhất.

Sau đó, tại điểm B, NĐT thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa giá và Kijun.

Kijun cũng không thay đổi và có thể thu hút giá về phía nó. Vì vậy, nên thận trọng ở điểm này.

Tại điểm C, chúng ta có thể thấy giá đã giảm về phía Kijun như thế nào và nhận hỗ trợ tại đó.

Ở đây, Kijun Sen đóng vai trò là đường hỗ trợ và giá không phá vỡ kijun, vì vậy chúng ta nên tiếp tục giữ vị thế của mình.

Giá một lần nữa đảo ngược từ mức giảm nhẹ và tiếp tục di chuyển lên trên, điều này được biểu thị bằng đám mây kumo tăng giá trong tương lai.

Giá tiếp tục di chuyển lên trên, với tenken bên dưới và kijun bên dưới tenken, chikou không gặp trở ngại và kumo tương lai tiếp tục tăng cho đến điểm D.

Tại điểm D, một lần nữa chúng ta có thể thấy khoảng cách lớn giữa giá và Kijun Sen. Vì vậy, đã đến lúc phải thận trọng một lần nữa.

Kijun Sen đã thu hút giá về phía nó và cuối cùng, giá phá vỡ đường này.

Tại điểm E, có sự giao nhau trong xu hướng giảm, khi kijun sen vượt qua tenken sen từ bên dưới.

Tốt hơn hết là đóng vị thế mua tại thời điểm này vì chikou cũng bắt đầu di chuyển xuống và cuối cùng có thể gặp trở ngại từ các thanh giá.

Tiêu chí cho xu hướng giảm

 • Giá phải dưới Tenken và Tenkun phải dưới kijun.
 • Cả Tenken và Kijun sẽ di chuyển xuống cùng với giá .
 • Kijun không nên quá xa giá.
 • Kumo tương lai sẽ giảm
 • Giá phải dưới kumo.

Ví dụ về cách giao dịch cổ phiếu khi nó đang trong xu hướng giảm bằng cách sử dụng đám mây ichimoku:

 chỉ báo đám mây ichimoku cho thấy rõ ràng rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm

Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phiếu này ở các mức độ khác nhau với hy vọng giá sẽ tăng trở lại.

xu-huong-giam
Mây ichimoku – xu hướng giảm

Hãy thảo luận chi tiết hơn.

Giá cổ phiếu bắt đầu giảm từ điểm A khi Tenken Sen cắt Kijun Sen từ phía trên cho thấy sự đảo chiều giảm giá.

Có thể thấy rằng chikou có thể gặp phải sự cản trở từ các thanh giá bên dưới nó như được đánh dấu trong biểu đồ cho biết giá có thể dao động trong phạm vi giới hạn.

Tại điểm B, NĐT có thể thấy đám mây Kumo chuyển sang xu hướng giảm do khoảng trống giảm mở ra và mô hình biểu đồ nến lớn màu đỏ cho thấy nhiều xu hướng giảm hơn.

Chikou cũng không có vật cản và rơi tự do.

Xu hướng giảm tiếp tục và tại điểm C, chúng ta có thể thấy rằng khoảng cách giữa Kijun Sen và thanh giá đã tăng lên, điều đó có nghĩa là giá có thể di chuyển lên phía Kijun.

Giá đã tăng lên nhưng nó không phá vỡ ngưỡng kháng cự của Kijun Sen và nó đã bật trở lại ngưỡng kháng cự và tiếp tục giảm xuống.

Nếu giá đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của Kijun Sen thì chúng ta có thể mong đợi một sự đảo chiều tăng giá.

Một lần nữa tại điểm D, chúng ta có thể thấy khoảng cách được hình thành như thế nào giữa kijun sen và giá và nó lại không phá vỡ ngưỡng kháng cự của kijun sen và tiếp tục giảm xuống.

Tình hình cũng tương tự tại điểm E và giá vẫn tiếp tục giảm.

Đây là cách đám mây Ichimoku chỉ ra rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm và người ta không nên mua cổ phiếu trừ khi nó cho thấy một dạng đảo chiều tăng giá nào đó.

Hạn chế của việc sử dụng mây Ichimoku

Một số hạn chế của việc sử dụng chỉ báo mây Ichimoku:

 • Vì chỉ báo này có quá nhiều thành phần nên nhà giao dịch sẽ khó phân tích cổ phiếu.
 • Nó dựa trên dữ liệu quá khứ, trong khi hai trong số các dữ liệu được vẽ trong tương lai.
 • Ichimoku cha nhiều biến số khác nhau và có thể hiển thị một số tín hiệu giao dịch khác nhau, đôi khi có thể đối nghịch nhau. Gây khó khăn cho người phân tích.

Nhà giao dịch mới có nên sử dụng Đám mây Ichimoku không?

Chỉ báo mây Ichimoku thường khó hiểu cho người mới. Là một nhà giao dịch mới, trước tiên bạn nên hiểu sự biến động của thị trường và mô hình biểu đồ cơ bản.

Việc làm chủ đám mây Ichimoku không hề dễ dàng. Để hiểu chính xác chỉ báo mây Ichimoku có thể mất nhiều năm thử và sai. Nhưng với sự kiên nhẫn và thực hành, mây Ichimoku có thể biến thành một trong những công cụ không thể thiếu trong kho vũ khí của một nhà giao dịch tài năng.

Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Tư vấn đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
Chat Zalo: TẠI ĐÂY

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!