Sách học phân tích cơ bản: 4 quyển sách thi CFA LEVEL 2 – Tiếng Anh

Sách học phân tích cơ bản: 4 quyển sách thi CFA LEVEL 2 – Tiếng Anh
Sách học phân tích cơ bản: 4 quyển sách thi CFA LEVEL 2 – Tiếng Anh

CFA là một chứng chỉ cho nhà phân tích tài chính, nó gồm 3 cấp độ level 1, 2, 3. Nó bao gồm những nội dung như: đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp, xác suất thống kê, kinh tế học, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh, quản lý danh mục đầu tư và các loại đầu tư khác.

Nói cách ngắn gọn: CFA là chứng chỉ dành cho những NĐT theo trường phái phân tích cơ bản.

Dưới đây là một số tài liệu học CFA LEVEL 2, hi vọng bạn sẽ có thêm kiến thức về tài chính và kiếm được tiền bền vững từ thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhớ Click vào Học chứng khoán / Hợp tác đầu tư

để đăng ký với Mr. Ngọ – SĐT: 096.774.6668

Tên và đường link tải sách định dạng PDF:

Banner-khoa-hoc7261gif

Học chứng khoán cho người mới bắt đầu, học chứng khoán nâng cao, học phân tích cơ bản, học đầu tư giá trị, học đầu tư tăng trưởng, học phân tích kỹ thuật, ủy thác đầu tư. Hoặc cần tư vấn chứng khoán, hỏi đáp chứng khoán MIỄN PHÍ, hãy tự tin liên hệ.

Nguyễn Hữu Ngọ

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

error: Content is protected !!