Cổ phiếu quỹ là gì? Nó tác động gì đến Giá CP (Chi tiết)

Cổ phiếu quỹ là gì? Khi doanh nghiệp mua  lại cổ phiếu quỹ thì ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu bạn đầu tư? Ưu nhược điểm khi doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ là gì? Ví dụ cụ thể về cổ phiếu quỹ? Cổ phiếu quỹ có được chia cổ tức hay có quyền biểu quyết không? Đó là câu hỏi mà nhiều người, nhiều NĐT quan tâm.

Vậy hôm nay CophieuX.com sẽ giúp bạn chi tiết các vấn đề về cổ phiếu quỹ.

I. Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty cổ phần đại chúng phát hành, sau đó được chính công ty mua lại từ nguồn vốn của chính mình.

Cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu do chính công ty mua lại cổ phiếu của chính nó!

Việc mua bán cổ phiếu của chính mình, được pháp pháp luật và thông lệ quốc tế cho phép và thừa nhận.

Ngay trong bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp, sẽ có mục cổ phiếu quỹ thể hiện số lượng cổ phiếu công ty nắm giữ.

Co-phieu-quy-la-gi
Tìm hiểu về Cổ Phiếu Quỹ

Đây là BCTC quý 2/2019 của CTCP Bóng Đèn Điện Quang (mã DQC). Ta thấy:

 • 6 tháng đầu năm 2009, DQC đã chi: 167.011.563.046 – 67.111.653.046 = 900.000.000 VNĐ (99,9 tỷ) ra mua cổ phiếu quỹ – Ô màu đỏ phía trên.
 • Số lượng cổ phiếu quỹ mua thêm (Ô màu đỏ phía dưới) là: 6.801.350 – 3.101.350 = 3.700.000 (tức 3,7 triệu cổ phiếu quỹ)
 • Khi đó, số tiền DQC mua cổ phiếu quỹ với giá: 99,9 tỷ đồng/3,7 triệu CP = 27.000 đồng/CP.
Biến động giá khi DQC mua cổ phiếu quỹ
Biến động giá khi DQC mua cổ phiếu Quỹ

Như hình trên, ta nhận thấy DQC đã thông báo mua 3,7 triệu cổ phiếu vào đầu tháng 1, và đã mua xong vào cuối tháng 3.

Banner-11-2023-Uy-thac-dau-tu-tu-van-chung-khoan

Số lượng đăng ký mua chiếm tới 12% số lượng cổ phiếu lưu hành, và cũng đã tạo ra cơn sóng nhỏ đối với cổ phiếu DQC.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì cuối tháng 7/209, giá DQC đã giảm thêm 33% so với thời điểm DQC mua vào.

Tóm lại, nói gì thì nói…

Cổ phiếu quỹ hình thành khi công ty đại chúng thực hiện mua lại số cổ phiếu lưu hành trên thị trường hoặc trong 1 tình huống cụ thể. Nếu mua số lượng cổ phiếu quỹ lớn cũng thể hiện một nguồn tiền mặt dồi dào của doanh nghiệp.

II. Đặc điểm của cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty, nhưng bản thân cổ đông – những NĐT nắm giữ cổ phiếu phổ thông là chủ công ty đó. Do đó cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, tương ứng với mức % NĐT mình nắm giữ.

Do đó, cổ phiếu quỹ có những đặc điểm sau:

 • Không được trả cổ tức bằng tiền
 • Không được thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Không có quyền biểu quyết các vấn đề công ty
 • Không có quyền mua cổ phiếu mới/ hay cổ phiếu ưu đãi
 • Không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS)
 • Không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ xong, có thể tiến hành hủy cổ phiếu quỹ, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp KHÔNG ghi nhận lãi lỗ, mà CHỈ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dự vốn cổ phần

Vì bản chất cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, nên nó nó không có lợi ích cá biệt nào hết. Trừ việc có thể bán cổ phiếu ra lại thị trường để thu tiền về.

III. Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ là gì?

Từ việc hiểu đặc điểm, bản chất công ty mua cổ phiếu quỹ là gì, ta thấy rõ là doanh nghiệp có tiền, nhưng chưa biết đầu tư vào đâu thì mua cổ phiếu quỹ là một quyết định tốt. Thường một doanh nghiệp phát đi tín hiệu mua lại cổ phiếu quỹ thì ban lãnh đạo tin rằng doanh nghiệp mình đang bị định giá thấp hơn so với giá trị thực.

Nó có tác dụng lớn:

 • Lấy niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư bên ngoài, rằng cổ phiếu đang đánh giá thấp và đáng để đầu tư, do đó kích cầu tăng giá cổ phiếu.
 • Trấn an cổ đông nếu cổ phiếu giảm sâu, lời khẳng định công ty vẫn đang rất tốt.
 • Việc mua cổ phiếu trên thị trường sẽ tác động đến thị trường làm cho giá cổ phiếu tăng lên hoặc hạn chế tốt độ giảm giá cổ phiếu, cũng như tình hình giao dịch cổ phiếu sôi động hơn.
 • Khi công ty mua lại, thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm do đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng – EPS tăng lên. => Giá cổ phiếu tăng lên.
 • Công ty kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng và có thể xem như là cơ hội đầu tư hơn là đi đầu tư chỗ khác.
 • Công ty cũng có thể mua lại cổ phiếu quỹ để thưởng nhân viên thay cho phát hành ESOP
 • Một số ảnh hưởng khi mua lại cổ phiếu quỹ Khi đã nắm được cổ phiếu quỹ là gì, bạn cũng cần tìm hiểu chi tiết về những nhược điểm khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau: Giảm đi một lượng tiền mặt tại công ty.

Đánh giá chung:

Việc mua lại cổ phiếu quỹ là một điều tốt, do công ty nghĩ rằng cổ phiếu của mình bị định giá thấp. Mua lại cũng giảm cổ phiếu lưu hành do đó cùng mức lợi nhuận thì thu nhập của mỗi cổ phiếu sẽ tăng, tức cải thiện các chỉ số EPS và các chỉ số tài chính khác tốt hơn.

IV. Nhược điểm của cổ phiếu quỹ là gì?

Trong tài chính kinh doanh, không có cái gì chỉ ưu mà không nhược. Vậy sau đây là nhược điểm khi mua cổ phiếu quỹ

 • Cổ phiếu quỹ có thể bị lạm dụng, làm mất an toàn tài chính ảnh hưởng đến các chủ nợ hoặc có thể ban lãnh đạo mua cổ phiếu quỹ từ 1 số cá nhân nhất định gây hại cho cổ đông
 • Khi mua cổ phiếu quỹ sẽ dẫn đến giảm nguồn tiền dành cho hoạt động kinh doanh
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ và giá cổ phiếu có thể bị giảm tiếp.
 • Mua lại cổ phiếu quỹ có thể tạo ấn tượng cho nhà đầu tư rằng doanh nghiệp không có cơ hội khác để tăng trưởng.

Tuy nhiên sau tất cả:

Đánh giá chung: Việc mua lại cổ phiếu quỹ là một điều tốt, do công ty nghĩ rằng cổ phiếu của mình bị định giá thấp. Mua lại cũng giảm cổ phiếu lưu hành do đó cùng mức lợi nhuận thì thu nhập của mỗi cổ phiếu sẽ tăng, tức cải thiện các chỉ số EPS và các chỉ số tài chính khác tốt hơn dù có những hạn chế của riêng nó.

Cần chú ý hơn với thông tin mua lại cổ phiếu quỹ:

Khi doanh nghiệp phát đi thông báo mua lại cổ phiếu quỹ thì NĐT (đặc biệt là NĐT nhỏ) cần chú ý:

 • Xem xét số lượng cổ phiếu mua.
 • Giá mua cổ phiếu.
 • Hình thức mua: Khớp lệnh hay thỏa thuận
 • Doanh nghiệp có đủ tiền không?
 • Lịch sử quá khứ ban lãnh đạo như thế nào?

Rất nhiều chủ doanh nghiệp thông báo mua cổ phiếu quỹ, nhưng rồi không mua, chơi đòn gió và bẫy nhà đầu tư.

Thông thường khi phát đi thông tin cổ phiếu quỹ, thì cổ phiếu có xu hướng tăng lên. Nếu bạn mua cổ phiếu khi giá đã tăng nhờ thông tin mua lại cổ phiếu quỹ, thì không được xem là cách mua cổ phiếu tốt, mà cần xem các tiêu chí đầu tư của bạn cổ phiếu đó đáp ứng không.

Đến đây, Ngọ tin bạn đã hiểu cổ phiếu quỹ là gì? Ảnh hưởng của việc DN tiến hành mua cổ phiếu quỹ đến giá cổ phiếu rồi. Chúc mừng bạn đã có những kiến thức mới và bổ ích!

Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Tư vấn đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
Chat Zalo: TẠI ĐÂY

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!