Ebook: Sách lược đầu tư của W.Buffett PDF

Ebook: Sách lược đầu tư của W.Buffett PDF
Ebook: Sách lược đầu tư của W.Buffett PDF

Được xem là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch hãng Berkshire Hathaway, luôn thuộc top những người giàu nhất thế giới. Nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư, sự nghiệp của Warren Buffett để lại muôn vàn bài học kinh doanh quý báu…

error: Content is protected !!