Bán cổ phiếu thứ 5, thứ 6 thì thứ mấy tiền về?

Nhiều mặt hàng tiền trao cháo múc, nhưng chứng khoán bạn bán xong phải chờ đợi một khoản thời gian tiền mới về. Nhiều nhà đầu tư mới có câu hỏi:

  • Bán cổ phiếu thứ 5 thì thứ mấy tiền về?
  • Bán cổ phiếu thứ 6 thì thứ mấy tiền về?
  • Sau khi bán cổ phiếu thì bao lâu tiền sẽ về?

Và những vấn đề xoay quanh.

Ban-co-phieu-thu5-6-thi-thu-may-tien-ve
Bán xong cổ phiếu khi nào tiền về

1. Bán cổ phiếu thứ 5 thì thứ mấy tiền về?

Câu trả lời: Bán cổ phiếu thứ 5 thì thứ 2 tiền sẽ về!

Bạn chỉ cần lưu ý nguyên tắc – Sau khi bán cổ phiếu thì cách 1 ngày tiền sẽ về, không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ Tết.

Tức là khi bạn bán cổ phiếu thứ 5 – cách 1 ngày là ngày thứ 6 – thứ 7, chủ nhật không tính – do đó, thứ 2 tiền sẽ về.

Thêm câu hỏi: Mua cổ phiếu thứ 5 thì thứ mấy bán được? Câu trả lời là Chiều thứ 2.

Có 1 nguyên tắc chung là: Sau khi mua cổ phiếu thì Cách 1 ngày, và buổi sáng ngày kế tiếp (không tính thứ 7, chủ nhật, lễ tết), thì buổi chiều ngày kế tiếp đó là bắt đầu bán được.

Banner-11-2023-Uy-thac-dau-tu-tu-van-chung-khoan

Tức là Mua cổ phiếu thứ 5 – thì cách 1 ngày là thứ 6, – thứ 7, chủ nhật không tính – thêm sáng thứ 2 nữa. Gọi là T +1,5. Do đó chiều thứ 2 bán được.

2. Bán cổ phiếu thứ 6 thì thứ mấy tiền về?

Câu trả lời: Bán cổ phiếu thứ 6 thì thứ 3 tiền sẽ về!

Thường thì theo nguyên tắc là T+1,5 – nhưng tiền luôn về buổi sáng nhé. Cái này liên quan đến nghiệp vụ tài chính nhé.

Cứ áp dụng nguyên tắc cách 1 ngày làm việc thì tiền sẽ về. Do đó khi bán cổ phiếu thứ 6, thì thứ 7 chủ nhật nghỉ, cách 1 ngày là thứ 2. Do đó thứ 3 tiền sẽ về.

Câu hỏi: Mua cổ phiếu thứ 6 thì thứ mấy bán được? Câu trả lời là Chiều thứ 3.

Tương tự, áp dụng nguyên tắc T +1,5 nên mua cổ phiếu thứ 6 thì chiều thứ 3 cổ phiếu mới về, nên ta mới bán được.

  • Tập hợp thời gian mua bán cổ phiếu và thời gian tiền/cổ phiếu về

Ở đây, nguyên tắc là T +1,5 – tuy nhiên, tiền về thường được các công ty chứng khoán ứng sớm nên tiền sẽ về buổi sáng. Còn cổ phiếu thì sẽ về buổi chiều.

Thêm nữa, là ta tính là tính ngày làm việc, không tính ngày thứ 7, chủ nhật, lễ tết nhé. Trong điều kiện thông thường ta có bảng sau:

3.Nếu bán cổ phiếu thì bao lâu tiền về?

Thời gian bán Tiền về
Bán cổ phiếu thứ 2 Sáng thứ 4 tiền về
Bán cổ phiếu thứ 3 Sáng thứ 5 tiền về
Bán cổ phiếu thứ 4 Sáng thứ 6 tiền về
Bán cổ phiếu thứ 5 Sáng thứ 2 tiền về
Bán cổ phiếu thứ 6 Sáng thứ 3 tiền về

4. Nếu mua cổ phiếu thì bao lâu có thể bán được?

Thời gian mua Khi nào bán được
Mua cổ phiếu thứ 2 Chiều thứ 4 bán được
Mua cổ phiếu thứ 3 Chiều thứ 5 bán được
Mua cổ phiếu thứ 4 Chiều thứ 6 bán được
Mua cổ phiếu thứ 5 Chiều thứ 2 bán được
Mua cổ phiếu thứ 6 Chiều thứ 3 bán được

Do đó, bạn không chỉ biết bán cổ phiếu thứ 5 thì thứ mấy tiền về mà còn các thứ trong tuần kể cả việc mua việc bán cổ phiếu nói chung nhé!

Quan điểm đầu tư của Ngọ, đầu tư bền vững giúp làm giàu trong lâu dài. Ngọ là người đầu tư thực tế và kiếm tiền thực tế, hiện đang nhận ủy thác và dạy chứng khoán!

Chơi Cổ Phiếu nhớ Cổ Phiếu X.

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!