Cách tính P/E trung bình toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán.

Đối với nhà đầu tư dựa vào phân tích cơ bản, chỉ số P/E được tính bằng cách lấy  giá 1 cổ phiếu chia cho bình quân lợi nhuận của 1 cổ phiếu (EPS) trong 1 năm hoặc 4 quý gần nhất, là rất quan trọng. Nói ngắn gọn thì P/E số năm thu hồi vốn nếu lợi nhuận không đổi, P/E là 10 tức là mất 10 năm để thu hồi vốn. Tuy nhiên đó là cách tính P/E của từng cổ phiếu riêng lẻ. Còn của toàn bộ doanh mục thì tính như thế nào?

Ví dụ: 1 danh mục gồm 4 cổ phiếu HPG, AAA, VNM, ROS với tỷ trọng, và tỷ lệ P/E bên dưới. Ta có kết quả P/E bằng cách lấy trung bình cộng P/E (5 +10 +20 +100) / 4 bằng 33.75.

Cách tính trên như vậy là không đúng!!!

PE1

Cách tính P/E đúng của một danh mục đầu tư gồm 4 bước, cụ thể như hình:

Tinh-PE-trung-binhVậy kết quả chính xác P/E toàn bộ danh mục trên là P/E = 11.11

Tương tự:

Khi tính các chỉ số như P/B, P/S… ta tính y chang như tính P/E ở trên. Chỉ cần thay số P/E ở mỗi cổ phiếu thành chỉ số P/B của mỗi cổ phiếu. Bấm Enter ở Excel là xong!

Chúc bạn đã có bài học chứng khoán thú vị!

Nguyễn H. Ngọ  giảng dạy chứng khoán và quản lý quỹ.

Đọc thêm:

Quản lý danh mục đầu tư trong thị trường chứng khoán

Nắm bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục đầu tư là đủ? 10 Bài học từ các bậc thầy chứng khoán

Bài 2. Học phân tích cơ bản: Phân tích định tính trong đầu tư. Bạn biết chưa?

P/E chuyển đổi, bí quyết kép để nâng cao hiệu quả đầu tư

Những triệu phú đô la chứng khoán “thường dân” nhờ đầu tư kiếm cổ tức. 

Banner-khoa-hoc7261gif

 

 

 

096.774.6668