Cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm?

Giá cổ phiếu sẽ thay đổi khi phát hành thêm và trả cổ tức. Khi ta nắm được cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm, thì chúng ta sẽ có những tính toán chính xác và công bằng, không bị thiệt hại.

Cách tính giá cổ phiếu cũng chia ra những trường hợp khi giá cổ phiếu dưới mệnh giá (10.000 đồng) và khi giá cổ phiếu trên mệnh giá, và cả phát hành thêm cho cổ đông chiến lược hoặc phát hành thêm ESOP cho cán bộ trong doanh nghiệp.

Thậm chí, là phát hành thêm hỗn hợp giữa trả cổ tức, và phát hành thêm. Khi đó, cách tính sẽ phức tạp hơn.

Do đó, chúng ta cần biết cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm để hiểu đúng hơn về chứng khoán.

Cach-tinh-gia-co-phieu-khi-phat-hanh-them
Bài viết: Cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm

1. Cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm thông thường

Trường hợp cụ thể:

Đây là trường hợp phổ biến nhất, tức là thường giá cổ phiếu > giá phát hành. Ví dụ giá cổ phiếu là 20.000 đồng và giá phát hành thêm là 10.000 đồng theo tỷ lệ x%.

Như ảnh trên:

 • Tỷ lệ 5:1 tức là cứ 5 cổ phiếu thường, bạn sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng!.
 • Tỷ lệ 5:1, tương đương với tỷ lệ phát hành x% = 20%, hoặc cứ 1 cổ phiếu sẽ có quyền 0,2 cổ phiếu.

Có một nguyên lý chung bạn nên nhớ: Nguyên tắc Toán Học, tức là tính CÂN BẰNG TIỀN BẠC của chính bạn và sau bạn, trước và sau thời điểm phát hành thêm.

Banner-11-2023-Uy-thac-dau-tu-tu-van-chung-khoan

Phải nhớ nguyên lý: CÂN BẰNG TIỀN BẠC

Tiền không sinh ra, và cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ túi này trước phát hành thêm, và túi khác sau phát hành thêm.

Ví dụ 1: Cổ Phiếu X giá trước phát hành là Giá trước = 22.000 đồng, tỷ lệ phát hành thêm 5:1 (a = 20% hay 1 cổ phiếu có quyền mua 0,2 cổ), với Giá Phát hành = 10.000 đồng.

Giả định, trước thời điểm bạn phát hành bạn có 5 cổ phiếu và bạn chuẩn bị tiền 10.000 đồng mua thêm 1 cổ phiếu (tỷ lệ 5:1)

Do đó, trước phát hành:

 • Giá trị cổ phiếu bạn đang sở hữu: 5 cổ phiếu X 22.000 đồng = 110.000 đồng.
 • Tiền chuẩn bị để mua thêm 1 cổ phiếu: 1 cổ phiếu X 10.000 đồng = 10.000 đồng.
 • Tổng tiền trước phát hành: 110.000 + 10.000 đồng = 120.000 đồng.
 • Sau phát hành, tức là bạn đã mua 1 cổ phiếu, bây giờ bạn có 5 + 1 = 6 cổ phiếu
 • Giá trị cổ phiếu mới của bạn: 6 cổ phiếu X Giá sau phát hành hành

Áp dụng: Phương trình CÂN BẰNG TIỀN BẠC

 • Tổng giá tiền bạn trước phát hành = Tổng giá trị tiền bạn sau phát hành
 • 000 = 6 cổ phiếu X Giá sau
 • Giá sau = 120.000/6 = 20.000 đồng/ cổ phiếu.

Nếu bạn hiểu bản chất là Cân Bằng Tiền Bạc, thì sau bạn có quên công thức cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm, thì bạn vẫn có tính “tự mò” ra.

Công thức tổng quát:

Quay lại ví dụ 1: Cổ Phiếu X giá trước phát hành là Giá trước Pt= 22.000 đồng, tỷ lệ phát hành thêm 5:1 (a = 20% hay 1 cổ phiếu có quyền mua 0,2 cổ), với Giá Phát hành Pph = 10.000 đồng. Nhưng ta tính tổng quát giá phát hành Ps =? 

Nếu dùng ví dụ trên, thì bạn cứ chia cho 5 là ra, để hiểu là bạn mua 1 cổ phiếu và thay con số bằng công thức là ra:

Trước phát hành:  Công thức
Giá trị cổ phiếu trước phát hành 1 cổ phiếu X P trước = P trước.
Tổng tiền chuẩn bị mua: a X Pph
Tổng tiền:  P trước + a X P ph
Sau phát hành:
Tổng số lượng cổ phiếu có: 1 + a
Tổng tiền cổ phiếu sau phát hành: (1+a) X P sau

Phương trình Cân Bằng Tiền Bạc: Tổng tiền bạn có trước phát hành = Tổng tiền bạn có sau phát hành

P trước + a X Pph = (1+a) X P sau

P sau = (P trước + a X P ph) / (1 + a)

Thử lại với ví dụ 1:  P sau = (22 + 20% X 10) / (1+20%)  = 24/1,2 = 20

2. Cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm trường hợp hỗn hợp

Ví dụ 2:

Cổ Phiếu X có giá trước phát hành là  P trước. Cùng 1 lúc có:

 • (1) phát hành thêm tỷ lệ A% với giá phát hành P p.hành
 • (2) cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ B%;
 • (3) cổ tức bằng tiền là C (dvt: ngàn đồng)

Hãy chỉ cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm – Tính giá cổ phiếu sau phát hành P sau =?

Công thức chung:

Trước phát hành: Tổng tiền = 1 cổ X  P trước + A% X P ph = P trước + A% X P p.hành

Sau phát hành:

 • Số lượng cổ phiếu mới:  1 + A% + B%
 • Tổng giá trị cổ phiếu:  (1 + A% + B%) X Giá sau
 • Cổ tức bằng tiền nhận được:  C

Phương trình cân bằng Tiền Bạc:

P trước + A% X P p.hành =  (1+A%+B%) X Giá sau + C

Giá sau = [P trước + A% X P.ph – C] / (1+A% +B%)

Chỉ cần nhớ nguyên tắc chung là CÂN BẰNG TIỀN BẠC mà Ngọ hướng dẫn nhé – thì bạn sẽ tính được ngay.

3. Cách tính trong một số trường hợp đặc biệt.

Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thì giá sau phát hành sẽ thay đổi như cách tính trên. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau Giá cổ phiếu sau phát hành sẽ giữ nguyên không đổi. Giá trước phát hành = Giá sau phát hành.

 • Khi giá cổ phiếu < Giá phát hành.

Ví dụ, vì nhiều doanh nghiệp làm ăn không tốt, giá bán có 5.000 đồng trên thị trường, nhưng giá “cổ phiếu ưu đãi”, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

 • Phát hành ESOP: Bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên công ty.
 • Phát hành cho cổ đông chiến lược.

Bây giờ bạn đã biết cách tính giá cổ phiếu khi phát hành thêm rồi đó – Ngọ không chỉ cung cấp công thức mà là bản chất Cân Bằng Tiền Bạc, để bạn có thể nhớ đến già luôn, dù công thức có thể sau này bạn sẽ khó nhớ. Hành trình làm giàu từ chứng khoán rất thú vị.

Chơi cổ phiếu nhớ Cổ Phiếu X!

 

 

 

 

BANNER-KHOA-HOC-2023-GIF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!