Category Archives: Tản mạn & Góc chia sẻ

Tại sao miễn phí triệt tiêu động lực và sức sáng tạo của bạn?

Tôi xin bắt đầu bằng một mệnh đề gây tranh cãi, mà tôi nghĩ mình đứng về bên thiểu số, rõ ràng sự bắt đầu như vậy là không sáng suốt lắm, nhưng nếu bạn kiên nhẫn xin hãy đọc hết bài này. Vì tôi hiểu đã là dân nhà quê, cùng từng là sinh […]

096.774.6668